EFFAB

Om oss

Effektiv Energiåtervinning AB , EFFAB levererar produkter och systemlösningar för återvinning och återanvändning av energin från spillvatten ,grå, svart och processvatten genom värmeväxling

EFFAB är en helhetsleverantör som skräddarsyr lösningar för varje enskilt objekt och projekt för att ge kunden bästa lösningen utifrån behovet.

Om kunden önskar så tar EFFAB ett helhetsanvar och levererar driftsatt och testat system.

EFFAB är ett nytt bolag som grundades 2014 av 3 st personer som har lång erfarenhet av energifrågor och systemförsäljning. Bolaget ägs och drivs idag av alla 3 delägarna.

Vi har kontoret i Sandviken men jobbar över hela landet.

Vårt erbjudande:

 • Energiåtervinning genom värmeväxling i system med andra återvinningsbara energikällor och värmepumpar
 • Projektering och dimentionering av energisystem
 • Projektledning av energiprojekt
 • Installation och implementation
 • Energianalyser
 • Energioptimering

Kundsegment:

 • Fastighetsbolag med nyproduktion och befintligt fastighetsbestånd
 • Badhus
 • Tvätterier
 • Industrin

målsättning:

 • EFFAB skall vara en part för alla som vill energieffektivisera med tanke på både miljö och besparingseffekter
 • EFFAB skall erbjuda lösningar för energiåtervinning av grön energi genom spillvattenvärmeväxling