Nyheter

Stora framsteg med vårt projekt på Vasagatan i Stockholm

sep 30, 2017 | Anläggningens Etapp 1 har varit i drift i över ett år och vi har en dokumenterad besparing på inköpt energi på 33 procent. Vi har nu installerat Etapp 2 för att producera kyla. Vi producerar nu värme , varmvatten och kyla i en mycket välbalanserad anläggning


EFFAB har nu utvecklat ett koncept för varmvattenproduktion med energin från spillvatten

feb 4, 2015 | Genom att sammankoppla spillvattenväxlaren med en intelligent värmepump så kan vi producera 55-60 gradigt varmvatten.


Spuab har en ansökan liggande hos patentverket där man sökt ett patent på utformningen av växlaren!

dec 22, 2014 |

Beslut om patentet kommer att tas under Q1.

Patentet är sökt på innerröret i värmeväxlaren som har en utformning för att skapa ett turbulent flöde.

Det turbulenta flödet är unikt i dessa samnahang och har en stor inverkan på spillvattenvärmeväxlarens prestanda samt att den blir självrensande och i det flesta fall a Sverige.

Läs mer...


Varmt välkommen till vår hemsida!

dec 18, 2014 | Här kan du ta del av all nödvändig information om EFFAB samt ha möjlighet att läsa dom allra senaste nyheterna inom företaget. Kika runt och tveka inte att höra av dig om du funderar över något.