EFFAB

vårt koncept

Grunden i vårt system är värmeväxling från spillvatten - grå, svart och processvatten.

Den återvunna energin används för att förvärma varmvatten och/eller via värmepump producera värme till fastigheten eller produktion.
Vårt system byggs upp med utrustningar och komponenter utifrån kundens förutsättningar och behov.
Mätutrustning bör finnas på alla installationer för energiuppföljning och prestanda