återvinn förbrukad Energi Från Spillvatten med en unik spillvattenvärmeväxlare

EFFAB har produkter och koncept för att återvinning av energin från spillvatten , avloppsvatten och processvatten. Den återvunna energin återanvänds för producera varmvatten , värme och kyla. Energin utvinns med hjälp av en unik Spillvattenvärmeväxlare som är konstruerad för högsta möjliga prestanda genom att den har turbulent flöde

lönsamt och miljövänligt

EFFAB är en helhetsleverantör som skräddarsyr lösningar för varje enskilt objekt och projekt för att ge kunden bästa lösningen utifrån behovet. Om kunden önskar så tar EFFAB ett helhetsanvar och levererar driftsatt och testat system. Spillvattenväxlaren är den primära energikällan i alla våra koncept

LÄS MER

Stora framsteg med vårt projekt på Vasagatan i Stockholm

sep 30, 2017 | Anläggningens Etapp 1 har varit i drift i över ett år och vi har en dokumenterad besparing på inköpt energi på 33 procent. Vi har nu installerat Etapp 2 för att producera kyla. Vi producerar nu värme , varmvatten och kyla i en mycket välbalanserad anläggning


EFFAB har nu utvecklat ett koncept för varmvattenproduktion med energin från spillvatten

feb 4, 2015 | Genom att sammankoppla spillvattenväxlaren med en intelligent värmepump så kan vi producera 55-60 gradigt varmvatten.


Vi erbjuder

Enerigiåtervinning genom spillvattenvärmeväxling i system med andra återvinningsbara energikällor och värmepumpar

Projektering och dimensionering av
energisystem

Projektledning av energiprojekt

LÄS MER

Konceptet

Grunden i vårt system är spillvattenvärmeväxling från grå, svart
och processvatten

Den återvunna energin används för att förvärma varmvatten och eller via värmepump producera värme/kyla till fastigheten eller                          

LÄS MER

Vårt system

Spuab:s spillvattenvärmeväxlare har patentsökt teknik

Turbulent flöde är unikt och mycket effektivt

Turbulenta flödet ger betydligt högre verkningsgrad över tid

LÄS MER